HEART4LIFE’S ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1a. Inschrijving & deelname wekelijkse lessen

Om deel te nemen aan de wekelijkse lessen, ben je helaas verplicht jouw les(sen) telefonisch of online op de Heart4Life website te reserveren.

Voor iedere les laat je jouw lessenkaart aftekenen door de docent en registreer je jezelf met naam en een kruisje op de presentielijst in de studio.

Kom op tijd in de les (10 minuten voor aanvang opent de deur), wanneer de les is begonnen kun je helaas niet meer aan deze les deelnemen. Je kiest in principe voor een vaste les, deze plek staat voor jou gereserveerd.

Gemiste lessen, mits vooraf geannuleerd kunnen binnen een periode van 4 weken naast de reguliere lessen worden ingehaald.

Bij minder dan 3 deelnemers gaat de yogales helaas niet door.

1.1b. Inschrijving & deelname overige activiteiten

Om deel te nemen aan workshops, cursussen of andere activiteiten vul je het daarvoor bestemde formulier in; hiermee is jouw plek gegarandeerd en heb je recht op deelname.

Kom op tijd naar de workshop, cursus of andere activiteit waarvoor jij je hebt ingeschreven; wanneer we zijn begonnen is het helaas niet meer mogelijk deel te nemen en vervalt jouw recht op deelname.

Gemiste workshops, cursussen of andere activiteiten kunnen helaas niet worden ingehaald, ongeacht de reden.

 

Huisregels

Alle buitenschoenen worden bij de ingang in de hal geplaatst.
De hele studio en leszaal zijn schoenenvrij.

In de leszaal zijn geen mobiele telefoons en tassen toegestaan, deze kunnen in de daarvoor aangeboden ruimte geplaatst worden. Zorg ervoor dat je telefoon tijdens de les uit staat.

Tijdens de workshop, cursus, les of andere activiteit is de deur gesloten.

In de leszaal is het niet toegestaan te eten.

 

Betalen

Na inschrijving heb je de bijbehorende betalingsverplichting.

Betaling voor lessen, consulten en therapieën geschiedt contant of via een betaal(verzoek)link.

Voor de wekelijkse lessen kan bij een vooraf gemelde absentie van meer dan 3 weken een betalingsregeling worden getroffen.

Met betaling voor lessen, consulten en therapieën, ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Heart4life.

Ongeacht de omstandigheden kunnen we geen restitutie van reeds gedane betalingen voor lessen, consulten en therapieën verlenen. Maar je mag gereserveerde lessen, consulten en therapieën wél aan iemand anders schenken; dat is nog eens yogi!

Bij de 5 lessenkaart (5 weken geldig vanaf startdatum kaart) kun je na afloop van de geldigheidsperiode beslissen of je deel wilt blijven nemen.


Annulering of wijziging

Door jou gemiste lessen zijn altijd voor eigen rekening.

Als je een Groepsles niet tijdig annuleert, wordt de les afgetrokken van jouw (lessenkaart) tegoed of in rekening gebracht.

Je kunt uiterlijk 3½ uur voor aanvang van de les telefonisch of per mail annuleren. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.

Als je een privé yogales of een therapie sessie niet tijdig annuleert, wordt deze afgetrokken van jouw (lessenkaart) tegoed of in rekening gebracht. Je kunt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les/sessie telefonisch of per mail annuleren. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les/sessie.

Heart4Life heeft het recht lessen te wijzigen of te annuleren, hetgeen wordt gemeld op de website of in een Heart4Life WhatsApp groep. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kun je de les op een ander moment volgen.

Je wordt tevens via WhatApp geïnformeerd over eventuele roosterwijzigingen.

Tijdens de schoolvakanties is er een vakantierooster, wat betekent dat er minder lessen gegeven kunnen worden. Als jouw les niet op het vakantierooster staat wordt je in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan één van de andere lessen.

De geldigheidsperiode van de 5 lessenkaart kan aangepast worden bij het wijzigen/annuleren van lessen door Heart4Life. Het verschuldigde bedrag voor de cursus/workshop dient ten minste 1 – 2 weken voor aanvang betaald te zijn.

Annuleringen zijn mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop.

Annuleringen 14 dagen of meer voorafgaand aan de cursus/workshop worden volledig terugbetaald.

Annuleringen binnen 7 dagen na de startdatum van de cursus/workshop worden niet terugbetaald. Je mag de workshop wel aan iemand anders cadeau doen.

Last-minute registraties worden geaccepteerd tot 1 dag voorafgaand aan het evenement, maar kunnen alleen contant worden betaald bij aankomst.

 

Klachten

Je kunt jouw klacht per e-mail of WhatsApp bij Heart4Life melden.

Jouw klacht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor alle betrokken partijen.

Indien er geen oplossing mogelijk is, zijn betrokken partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst per direct te ontbinden.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan alle lessen, workshops, cursussen of andere activiteiten geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio van Heart4Life worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures.

Je beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor jouw lichaam en gaat er respectvol mee om door het lichaam niet in houdingen te dwingen, maar met zachtheid gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam.

Bij twijfel over de geschiktheid van de oefeningen stop je en raadpleeg je voor jouw gezondheid eerst een arts.

Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.

Heart4Life, vertegenwoordigers van Heart4Life, samenwerkende partners van Heart4Life en Phung Ophaslat, zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, lichamelijke en/of psychische klachten en/of verlies of diefstal van goederen, tijdens of na deelname aan een training, retraite, workshop, sessie, les of welke activiteit dan ook. Respecteer altijd de locatie en de bezittingen van anderen.

Heart4Life noch Phung Ophaslat kan aansprakelijk worden gesteld voor enige blessure in welke vorm dan ook.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd op voorwaarden.net.

 

Wijzigingen

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 november 2013. Ze gelden totdat wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden door Heart4Life wordt gemeld via e-mail en op de website.

De informatie op de Heart4Life website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Raadpleeg te allen tijde een arts als er zich problemen voordoen met je gezondheid.

Bespreek, in geval van ziekte, acties die je wilt nemen op grond van de informatie op de Heart4Life website altijd eerst met je behandelend arts.

Phung Ophaslat kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het uitvoeren van de op de Heart4Life website beschreven en in de video’s getoonde aanvullende mogelijkheden of van het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.

Wil jij deelnemen aan de 28 dagen Holistic Healing retraite van Heart4Life? De Aanmeldings-, het Aanvraagformulier en de Algemene Voorwaarden Holistic Healing Program zijn op aanvraag bij Heart4Life verkrijgbaar. Stuur ons een mail!

Website: www.heart4life.nl

Mail: info@heart4life.nl

Telefoon: +31 (0)6 154 69 201

RABO: NL77 RABO0332778606 t.n.v. Heart4life

KvK Midden Nederland 54232457

BTW nummer: NL177831868B01