Visie

Heart4Life ziet een maatschappij waarin de mens verantwoordelijkheid neemt voor z’n persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van z’n omgeving. Iedereen en alles is meer en meer met elkaar verbonden in een wereld die steeds sneller verandert. De kunst is om zelfvertrouwen, zelfacceptatie, liefde en zelfkennis te voeden en te ontwikkelen zodat praktisch handelen en denken, gedragen wordt door de wijsheid van het hart. Want alleen het hart kent de weg naar verbinding en geeft ruimte voor respect, compassie en vergeving. Het is het vermogen van de mens om lief te hebben, zelf ontwikkeling en innovatie hand in hand met eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit stelt ons in staat een andere maatschappij te scheppen. Eén waarin onze medemens daadwerkelijk beseft dat persoonlijke levenskwaliteit en levensvreugde afhankelijk is van het gemeenschappelijk belang. De Heart4Life filosofie gaat dus dwars in tegen de huidige tendens van de individualisering (ieder voor zich) in de hedendaagse maatschappij.

 

Missie

Mijn missie is om bij zoveel mogelijk mensen inzicht, zelfliefde en zelfbewustzijn te creëren. Opdat ze weer vrij en gelukkig kunnen leven. Tevens wil ik een ontmoetingsplek creëren voor plezier, humor, balans en verbinding vanuit een holistische, integrale visie van gezondheid en welzijn.

Mijn kernwaarden zijn eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke aandacht, positiviteit, plezier, professionaliteit en kwaliteit.

Recommended Posts